Een belgisch katern in Vogue vanaf maart

Sanoma kondigt vandaag aan dat hij een overeenkomst gesloten heeft met G+J Media, de licentiehouder voor Vogue in de Benelux. Vanaf het maartnummer verschijnt de Nederlandse versie met een Belgisch katern op 22.500 exemplaren. Dat zal geleid worden door Els Keymeulen als hoofdredactrice. Tijdens de beginfase wordt eerst enkel een Vlaamse versie gelanceerd, later zal eventueel een Franstalig katern worden overwogen.

Het akkoord met Vogue kadert in de strategische keuze van SMB om, zoals meermaals aangekondigd, te focussen op de domeinen ‘women’ en ‘home&deco’. Daarnaast is de groep ervan overtuigd dat print nog steeds de ideale context biedt voor het luxesegment waarin de groep al aanwezig is met Feeling en Feeling Gold, aan Franstalige zijde vertegenwoordigd met Gael dat in 2017 ook vier Gold Editions zal uitbrengen.

De regie is in handen van de sales teams van SMB.