Verspreiding magazines – 3rde trimester

Het CIM publiceerde de verspreidingscijfers voor de magazinepers voor het derde trimester. Wat de totale meetbare verspreiding in print betreft, noteren we een evolutie van -2,5% voor de weekbladen, -1,3% voor de tweewekelijkse bladen en – uitzonderlijk! – een toename van 4% voor de maandbladen. In dat laatste segment stuwt het Nederlandstalige segment de markt (+5,2% vs -4,8% voor de Franstalige titels). Dat is vooral te danken aan de stijging van Goesting, het regionale supplement van Het Laatste Nieuws en De Morgen dat met 64% groeit tot 281.655 ex. en in mindere mate aan Bizzy Magazine (+6,8% tot 265.806 ex.) en VAB Magazine (+3,8% tot 314.568 ex.).

Bij de weekbladen gaan de zwaargewichten nog steeds flink achteruit. Dat geldt in de eerste plaats voor de titels van De Persgroep: -10% voor Dag Allemaal (259.157 ex.), -33,3% voor Teve-Blad (132.661 ex.), -5% voor Humo (99.325 ex.), -19,5% voor Story (68.562 ex.) en -8,1% voor TV Familie (67.960 ex.). Bij Sanoma doen Libelle (181.709 ex.) en Femmes d’Aujourd’hui (75.881 ex.) het niet echt beter, met respectieve dalingen van -6% en -6,4%. Bij de Franstalige weekbladen klokt leader Ciné Télé Revue (206.894 ex.) af met -7,5%. Télé Star verliest 6,7% (57.413 ex.) en Moustique gaat 6,8% achteruit (55.582 ex.). TV Gids Primo (121.139 ex.) en Télépro (117.720 ex.) evolueren dan weer in de goede richting met respectievelijk +3% en +4,6%.