Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid

Deze website is eigendom van GEOPRESS BVBA

Maatschappelijke zetel: Drève Richelle 161 bte 26 – Gebouw A- 1410 Waterloo  Tel: 02/389.14.40

E-mailadres: geopress@geopress.com

BTW BE 0450 191 747

Intellectueel eigendom

Alle gegevens en informatie op deze website zijn onderhevig aan bescherming op grond van de auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten.

De gebruiks- en reproductierechten evenals de intellectuele rechten in verband met deze site zijn de exclusieve eigendom van GEOPRESS BVBA. Gehele of gedeeltelijke reproductie van de inhoud van de website is verboden en kan leiden tot civiele of strafrechtelijke vervolging vanwege GEOPRESS BVBA.

Logo’s en merken

De naam en de logo’s van GEOPRESS BVBA zijn gedeponeerde namen en handelsmerken, beschermd door de nationale en internationale wetten.

Informatie op de website

GEOPRESS BVBA stelt alles in het werk om de nauwkeurigheid en de actualisering van de informatie op de website te waarborgen, maar kan niet garanderen dat die informatie compleet, precies, juist, exhaustief en vrij van fouten is. GEOPRESS BVBA behoudt zich het recht voor op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de inhoud van deze website te veranderen of aan te passen.

 

Privacybeleid

Verzamelen van gegevens

De volgende gegevens kunnen worden verzameld:

 • Naam en voornaam
 • Zakelijk adres
 • Zakelijk e-mailadres
 • Zakelijk telefoonnummer

De gegevens worden verzameld:

 • wanneer een prospect/klant contact heeft opgenomen, d.w.z. telefonisch, via e-mail of om het even welk ander communicatiemiddel (met inbegrip van het informatieaanvraagformulier in de rubriek “contact” op geopress.com);
 • naar aanleiding van de ondertekening van een overeenkomst tussen Geopress en een klant of Geopress en een leverancier;
 • met uitdrukkelijke toestemming, via het inschrijvingsformulier dat beschikbaar is op https://mailchi.mp/be99e8c18b2e/9ntt5tt1wf
 • de website geopress.com en alle andere door Geopress ter beschikking gestelde platforms (secure.geopress.com, customer.geopress.com, analyse.geopress.com …) zijn niet bedoeld om gebruikers te volgen en maken met name geen gebruik van cookies of enige andere trackingbestanden met commerciële oogmerken.

Toegang tot de verzamelde gegevens

De verzamelde contactgegevens kunnen alleen worden ingekeken door het Geopress-personeel. Geopress geeft generlei gegevens door aan derden met commerciële oogmerken.

Doel(en) van de gegevensverzameling

De gegevens worden om verschillende redenen verzameld:

 • het implementeren van de Geopress-diensten ten gunste van de klant (verzending van persoverzichten, verslagen, e-mailuitwisselingen);
 • het promoten van (nieuwe) Geopress-diensten ten gunste van de klant of ieder ander persoon die uitdrukkelijk heeft aanvaard dat Geopress contact met hem/haar zal opnemen;
 • het verzenden van algemene informatie over de media-actualiteit.

Recht op toegang, wijziging en schrapping van de verzamelde gegevens

Eenieder van wie gegevens door Geopress zijn geregistreerd voor de hierboven genoemde doeleinden, beschikt over een onbeperkt recht op toegang, wijziging en schrapping van zijn/haar gegevens, hetzij door te antwoorden op een ontvangen e-mail, hetzij via de “unsubscribe”-link die daartoe in verzonden meldingen is opgenomen.

 

Bijgewerkt: 17-05-2018