Gebruiksvoorwaarden

Deze website is eigendom van GEOPRESS BVBA

Maatschappelijke zetel: Chaussée de Nivelles 83 – 1420 Braine-l’Alleud  Tel: 02/389.14.40

E-mailadres: geopress@geopress.com

BTW BE 0450 191 747

Intellectueel eigendom

Alle gegevens en informatie op deze website zijn onderhevig aan bescherming op grond van de auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten.

De gebruiks- en reproductierechten evenals de intellectuele rechten in verband met deze site zijn de exclusieve eigendom van GEOPRESS BVBA. Gehele of gedeeltelijke reproductie van de inhoud van de website is verboden en kan leiden tot civiele of strafrechtelijke vervolging vanwege GEOPRESS BVBA.

Logo’s en merken

De naam en de logo’s van GEOPRESS BVBA zijn gedeponeerde namen en handelsmerken, beschermd door de nationale en internationale wetten.

Informatie op de website

GEOPRESS BVBA stelt alles in het werk om de nauwkeurigheid en de actualisering van de informatie op de website te waarborgen, maar kan niet garanderen dat die informatie compleet, precies, juist, exhaustief en vrij van fouten is. GEOPRESS BVBA behoudt zich het recht voor op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de inhoud van deze website te veranderen of aan te passen.