RMB identificeert 5 types mediaconsumenten

RMB blijft learnings putten uit zijn MediaXperience-onderzoek dat in mei vorig jaar vesrcheen. Aldus publiceerde de regie een dossier over de typologie van de mediaconsumenten. Daarbij identificeerde ze vijf grote individuele gedragstypes binnen de Belgische bevolking.

Van die groepen worden er vier gekenmerkt door een dominant medium, terwijl een cluster een evenwichtiger mediaverbruik heeft en zich vooral onderscheidt via de recente consumptiegewoonten. In volgorde van belangrijkheid gaat het om:

TV Addicts (33% van de bevolking). Zij besteden 59% van hun mediatijd aan de beeldbuis (vs 34% voor de gemiddelde bevolking). Ze zijn gehecht aan de grote referentiezenders en verkiezen traditionele toestellen. De duur van hun mediaconsumptie is lager dan die van de gemiddelde bevolking. Ze zijn gemiddeld 43 jaar, vaker vrouwen en talrijker in Wallonië dan in Vlaanderen.

Radio Partners (23% van de bevolking). Radio is hun favoriete medium en ze luisteren tot zes uur per dag (versus twee uur voor de gemiddelde bevolking). Ze zijn trouw aan de grote stations en verkiezen klassieke devices; de duur van hun mediaconsumptie ligt ook hoger dan het gemiddelde. Hun gemiddelde leeftijd bedraagt 46 jaar, ze zijn met evenveel vrouwen als mannen en sterker vertegenwoordigd in Vlaanderen.

Web Lovers (19% van de bevolking). Veel en vaak internet bepaalt hun mediaverbruik. 86% van hen zit meermaals per dag op het internet (vs 78% voor de gemiddelde bevolking). Ze zijn grote fan van zoekmotoren en de sociale netwerken. Ze maken intensief gebruik van de PC die ze verkiezen boven de nieuwe devices. De duur van hun mediaverbruik ligt in de buurt van de gemiddelde bevolking. Hun gemiddelde leeftijd bedraagt 36 jaar, ze zijn eerder mannelijk en vooral Franstalig.

Video Gluttons (15% van de bevolking). Ze kijken naar van alles, hoewel video hun mediaverbruik overheerst. De tijd die ze doorbrengen voor bewegend beeld is als volgt verdeeld: 55% TV (vs 72% voor het gemiddelde), 17% VOD (vs 14%), 17% online video (vs 7%), 10% gedownloade video’s (vs 5%) en 2% DVD/Blu-Ray (vs 1%). Ze houden evenveel van televisiezenders als van nieuwe merken (Netflix, Youtube, etc.). De nieuwe online mediaconsumptievormen zijn populair binnen deze groep en hun mediaconsumptie ligt dicht bij die van het gemiddelde. Ze zijn gemiddeld 36 jaar, mannelijk en bevinden zich vooral in Vlaanderen.

De Novators (10% van de bevolking). Zij consumeren de media op een andere manier en hebben de meest evenwichtig verdeelde mediaconsumptie. Ze zijn sterk gesteld op recente consumptievormen: 32% VOD (vs 14% voor het gemiddelde), 13% online video (vs 7%) en 10% downloads (vs 5%). Hun audioconsumptie verloopt voor 32% via online (vs 10%), 26% via streamingdiensten (vs 9%) en 15% via downloads (vs 7%). Ze worden sterk aangetrokken door merken in opmars en zijn ook beter uitgerust inzake tablets en smartphones. De duur van hun mediaconsumptie ligt dicht bij het gemiddelde. Hun gemiddelde leeftijd bedraagt 29 jaar, ze komen vooral uit de gegoede bevolkingsgroepen, met evenveel mannen als vrouwen, maar veeleer aan Franstalige zijde.

Volgens RMB illustreren de twee eerste clusters die 53% van de bevolking vertegenwoordigen de trend bij de Belgen om nog altijd vooral te kiezen voor de grote referentiemedia (radio en televisie). Ondanks de opmars van nieuwe devices en alternatieve consumptievormen zijn zij nog steeds de grootste groep.

Bron: mm.be en MediaXperience